Wat is beeldende therapie

 

Vaktherapie

 

Vaktherapie is een ervaringsgerichte therapie waarbij het verander- en bewustwordingsproces in de beleving plaatsvindt. De persoon hoeft verbaal niet sterk te zijn, omdat de persoon niet altijd woordelijk hoeft uit te leggen wat er gebeurd is. Door te werken in een medium, in combinatie met praten over wat er gebeurde tijdens het proces, ontstaat er inzicht en verdieping.

 

Vaktherapie bestaat uit werken vanuit een medium. Een medium is een specialisatie waaruit een therapeut werkt, onderbouwd vanuit verschillende psychologische stromingen. Er bestaat muziek-, dans-, drama-, beeldende en psychomotorische therapie.

Mijn medium is beeldend.

 

Binnen beeldende therapie werk je met creatieve materialen zoals verf, klei, hout, enzovoort.

Affiniteit om te werken met beeldende materialen is belangrijk maar je hoeft geen kunstenaar te zijn. Door middel van een opdracht of een thema, ga je aan het werk met deze materialen. Door afstand te nemen van het gemaakte werk en ernaar te kijken, kan er inzicht ontstaan. Je leert je eigen patronen te doorzien, een pijnlijke ervaring te verwerken of te zien hoe je handelt in bepaalde situaties. Op dezelfde manier experimenteer je met nieuwe ervaringen en gedragingen. Ook kunnen bepaalde materialen een beroep doen op gevoelens waardoor een verdieping kan ontstaan.

 

Indicaties

De volgende psychische klachten zijn geindiceerd om te worden behandeld binnen vaktherapie.

 

 • ADHD, angstklachten, burn-out, communicatieproblemen, stress, depressie, dwangklachten, eetstoornissen, relatieproblematiek, onzekerheid, faalangst, pesten, verliesverwerking, agressie, spanningsklachten, traumatische ervaringen, negatief zelfbeeld, gedragsproblematiek, rouwverwerking, concentratieproblemen, seksueel misbruik, chronische pijn, somberheid, persoonlijkheidproblematiek, geremdheid, gezinsproblematiek, rationaliseren, identiteitsproblematiek, grenzeloosheid. (Bron: NVBT)

   

  Contra-indicaties

  De volgende contra-indicaties worden niet behandeld door vaktherapie.

   

 • De aanwezigheid van actuele ernstige as-I stoornis.
 • De vraag om, of de indicatie voor, medicamenteus ingrijpen.
 • Onvoldoende motivatie.
 • Clienten met schizofrenie en/of psychoses. Deze groep clienten kan het verschil tussen spel en werkelijkheid verliezen.

 

 

 

 

info@therapiepraktijkbikkel.nl of 06 42260822